diumenge, 12 de desembre de 2010

El codi deontològic

El col·lectiu de conservadors restauradors no es troba emparat per cap col·legi professional com ocorre amb altres sectors (periodisme, medicina, arquitectura, etc). Això implica que a la pràctica qualsevol persona que ho vulgui pot exercir de restaurador, sense necessitat d'haver assolit un nivell d'estudis específics o afiliar-se a un col·lectiu que vetlli per la pràctica correcta.
Malgrat això, hi ha moltes associacions de restauradors, la majoria de les quals es troben agrupades dins de la Confederació Europea d'Organitzacions de Conservadors - Restauradors (ECCO) fundada el 1991 i membre del CEPLIS (Conseil Européen des Professions Libérales) i associada amb l'ICCROM (Internatoinal Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property).
Aquesta organització, conscient de la manca d'un col·legi professional, el 7 de març de 2003 publica a Brussel·les un codi ètic de la restauració on fonamenta el que serien els principis deontològics per a qualsevol restaurador. El text sencer el podeu trobar publicat a la xarxa en castellà, però hem volgut traduir al català el segon apartat de les directrius professionals, que es refereix explícitament al codi ètic de la restauració. 
Per a consultar-lo, referiu-vos a la secció "Codi ètic d'ECCO" del menú de la dreta, o seguiu el següent enllaç.

Cap comentari: