dilluns, 20 de desembre de 2010

Propera intervenció: un capitell romànic

El Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal (MLDC) ha acceptat el pressupost que vam presentar per a la intervenció d'un capitell romànic provinent de la col·legiata de Sant Pere d'Àger. Es desconeix la data i el motiu del seu ingrés al fons, però possiblement la seva adquisició es dugué a terme a finals del XIX o inicis del XX, quan hi hagué la consolidació de la primera col·lecció diocesana.


Interior de la Col·legiata de Sant Pere d'Àger.
Font: www.monestirs.cat


Es tracta d'un capitell amb decoració vegetal d'inspiració clàssica i unes dimensions en mil·límetres de 250 x 270 x 230. Una talla sobre pedra que probablement hagués estat policromada, malgrat no es conservi la capa pictòrica. El seu estat de conservació s'ha considerat de grau 4, és a dir, dolent, tenint en compte els principals indicadors d’alteració que presenta, com ho són la possible presència de sals solubles però en especial l'estat avançat de disgregació fruit dels factors ambiental. 


Un capitell provinent també de Sant Pere d'Àger, conservat al MNAC.
Font: www.monestirs.cat


D'aquesta manera, el proper 10 de gener de 2011 iniciarem la intervenció a aquesta obra, que s'incorporarà a la col·lecció permanent del Museu. El procés consistirà principalment en un control del contingut de sals solubles, l'eliminació de morters afegits i la consolidació del suport.