dilluns, 17 de gener de 2011

Introducció a l'anàlisi dels materials artístics

Anteriorment hem parlat d'una fase prèvia a qualsevol intervenció de restauració, com és l'anàlisi multiespectral de les obres. De fet es considera que qualsevol procés s'ha d'iniciar, seguir i acabar amb la presa de fotografies.


Així doncs, l'inici d'una intervenció de restauració s'ha de realitzar en el sentit d'obtenir el màxim d'informació sobre l'obra, treballant amb professionals de diferents àmbits, per poder així valorar i determinar la conveniència dels diferents processos als que s'haurà de sotmetre el bé cultural.


D'aquesta manera, a nivell esquemàtic i salvant les distàncies, podríem establir un seguit de passos previs a la intervenció de restauració en si:


1. Estudi històric de l'obra. Sol realitzar-lo un historiador o historiador de l'art perquè ens informi sobre l'autor, l'època, l'estil i les referències històriques que es tenen de l'obra (si ha patit algun incendi, inundació, transports per la guerra, etc.) que puguin ser vinculants en les seves alteracions i estat de conservació.


2. Estudi multiespectral amb presa de fotografies. S'ha de realitzar amb la col·laboració d'un físic i un fotògraf. Calen controlar tant els paràmetres de la fotografia com el coneixement de les radiacions electromagnètiques i la seva interacció amb els materials constitutius de l'obra per tal d'establir els paràmetres adequats per obtenir uns resultats adients. Podeu llegir sobre aquest procés a una entrada anterior al bloc seguint el següent enllaç.


3. Presa de mostres i anàlisi dels vernissos, aglutinants, pigments i suport. Es realitza conjuntament entre el restaurador, químics i biòlegs per tal de poder determinar tots els detalls sobre els materials i tècniques artístiques, així com intervencions anteriors.


4. Anàlisi dels resultats. A partir dels resultats obtinguts, es poden determinar la conveniència o necessitat de certs processos de restauració. Així doncs, per exemple, si a través dels estudis es determina que hi ha un daurat a l'aigua o un vernís de colofònia, condicionaran uns tipus de neteja i sistemes d'eliminació concrets.


En el següent vídeo es dóna una aproximació sobre la presa de mostres i anàlisi dels elements constitutius de les obres d'art.


Cap comentari: