Currículum

FORMACIÓ
* Diplomat en conservació i restauració de béns culturals (ESCRBCC. Especialitat d'escultura)
* Màster en restauració de monuments d'arquitectura (ETSAB - Universitat Politècnica de Catalunya)
* Màster en gestió cultural (UOC. Especialitat en interpretació del patrimoni)
* Màster en direcció de projectes de conservació-restauració (Universitat de Barcelona)
Beca anual de col·laboració amb el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya - CRBMC (Especialitat de pintura mural)

Formació complementària (ordre cronològic)
* Tècniques de progressió en crestes i escalada (monogràfic de 60h. Organitza ECEM)
* Conservació i restauració de vitralls (monogràfic de 20h. Organitza ACARC i imparteix Jordi Bonet)
* Pintura Mural. Matèria i creació (monogràfic de 30h. Organitza UdL-estiu i imparteix Josep Minguell)
* La limpieza de obras pictóricas: materiales y métodos. (Nivell I-workshop pràctic. Imparteixen P. Cremonesi i E. Signorini)
* Adobe Photoshop i Adobe Illustrator. En el tractament fotogràfic digital i la realització d'informes gràfics (monogràfic de 20h. Organitza ARCC i imparteix M. Salas)
* AutoCAD Architecture 2010 (monogràfic de 250h avalat per Autodesk)
* Trasllat i assegurança d'obres d'art (monogràfic de 36h. Instituto Superior de Arte)
* Conservació preventiva en exposicions i museus (postgrau de 36 crèdits ECTS. Universidad de Alcalá de Henares)
* Tècniques analítiques no destructives aplicades al patrimoni històric (postgrau de 6 crèdits ECTS. Universidad Pablo de Olavide)
* Materials tèxtils: lli, cànem, jute, ginesta i ortiga (curs de 4h. Imparteix Antoni Bargalló i Pi al CRBMC)
* Curs teòric i pràctic sobre morters i estucats tradicionals de calç (curs de 20 hores. Organitza ARCC i imparteixen José Luís Prada i Luciana Pocostales al CRBMC)
* Curs de tècniques d'emmotllat i buidat en guix (curs de 20 hores. Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando)
* Especialització en noves tecnologies aplicades a la museografia (postgrau de 32 crèdits ECTS. Universidad de Alcalá de Henares)
* Expert educador en museus (postgrau de 24 crèdits ECTS. Universidad de Alcalá de Henares)
* El moble històric: claus per l'estudi, la conservació i la restauració (curs de 15 hores. Imparteixen Mònica Piera i Marc Fabra al CRBMC)
* Conceptes de química aplicada a la restauració (curs de 12 hores. Organitza ARCC i imparteix Núria Oriols al CRBMC)
* Curs MNAC PRO (curs de 18 hores. Impartit per professionals del Museu Nacional d'Art de Catalunya)
* Recurs preventiu - Nivell bàsic de prevenció a la construcció (curs de 60 hores homologat per al treball al sector de la construcció)
* Taller d'introducció al col·lodió humit (curs de 60 hores organitzat per l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya i impartit per Israel Ariño)
* Curs sobre materials i muntatges de protecció per a fotografies (curs de 20 hores organitzat per la Biblioteca Nacional de Catalunya i impartit per Rosina Herrera)
* Curs de neteja amb làser de superfícies pètries (12 i de 13 de maig de 2014. Organitza CRBMC)
* Curs d'embalatge i protecció d'objectes artístics (teòric i pràctic) (28 de novembre a 1 de desembre de 2014. Organitza CRBMC)
*Actualització de materials i mètodes per a la neteja de superfícies policromades (teòric i pràctic) (26 a 28 de gener de 2015. Organitza ESCRBCC, imparteix Paolo Cremonesi)
* La fotografia del patrimoni cultural: gestió del color i fotografia científica (1 i 2 d’octubre de 2015. Organitza CRBMC)

Assistència a congressos, seminaris i conferències
* 4º Congresso Internazionale: colore e conservazione (2008. Organitza CESMAR7)
* I Simposi de pintura mural (5 i 6 de març de 2011. Organitza grup de recerca adscrit a la Fundació Bosch i Gimpera)
* II Seminari teoricopràctic sobre pintura mural. El traspàs de pintura mural a un suport després del seu arrencament. (19 i 20 de juny de 2012. Organitza el Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal en col·laboració amb el CRBMC)
* Simpòsium internacional Portalada del monestir de Ripoll (16 a 19 d'octubre de 2013)
* 7a Trobada de les Egipcíaques: centres històrics, el valor del context (28 i 29 de novembre de 2013. Organitza Patrimoni 2.0, entitat adscrita a la UB)
* Jornada de seguretat als museus i prevenció d'incendis a espais patrimonials (11 de febrer de 2014. Organitza el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya)
* XIV Reunió Tècnica de conservació-restauració: la conservació arquitectònica, un treball en equip
(3 i 4 de novembre de 2014. Organitza CRAC)
* Jornada "La recerca en conservació des de la visió del conservador-restaurador" (20 i 21 de novembre de 2014. Organitza Facultat de Belles Arts de la UB)
* Workshop sobre la consolidació dels materials petris: avantatges, desavantatges i reflexions sobre el tractament (15 de setembre de 2015. Organitza CRBMC)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL AL SECTOR
* Centre d'Estudis Lacetans de Solsona. Setembre de 2008. Tasques de fotografia i arxiu consistent en la reproducció fotogràfica dels expedients de la guerra civil espanyola conservats a l'Arxiu Històric de Lleida.
* Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC).Curs 2009/10. Responsable de biblioteca especialitzada en l'àmbit de la conservació i restauració de béns culturals.
* Restauració del presbiteri de la basílica de Montserrat. Setembre i octubre de 2010. Membre de l'equip de restauració de la meitat esquerra del presbiteri. Tasques de neteja de policromia i daurats, fixació, estucat i retoc cromàtic.
* Restauració de les pintures murals del Castell de Penyafort. Octubre a desembre de 2010. Membre de l'equip de restauració. Tasques de neteja i retoc cromàtic i treball amb morters de calç.
* Restauració d'un capitell romànic de la col·legiata d'Àger. Gener de 2011. Intervenció encarregada pel Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal i realitzada al seu taller de restauració. Tasques de neteja, tractament de sals i consolidació del suport lapidi.
* Restauració del cambril i sagristia de l'església de Conques (Pallars Jussà). Febrer, març i abril de 2011. Membre de l'equip de restauració, dirigit per IDEART, SL.
* Restauració de l'arcada gòtica i la pintura mural de la Sala dels Col·loquis (IEI, Lleida). Maig de 2011. Encarregat de la restauració sobre material lapidi i pintura mural contemporània.
* Descobriment i restauració de les pintures murals de l'absis de Santa Maria d'Organyà (Alt Urgell). Maig de 2011. Membre de l'equip de restauració, dirigit per IDEART, SL.
* Consolidació de les pintures de l'aula capitular del monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal (Baix Pallars, Pallars Sobirà). Novembre i desembre de 2011. Membre de l’equip de restauració dirigit per IDEART SL. Tasques de consolidació i fixació de la policromia de les pintures murals que decoren l'aula capitular en tota la seva superfície.
* Restauració de les pintures murals barroques de la capella del Roser de l'església parroquial de Santa Maria Magdalena de Vergós Guerrejat (Vergós Guerrejat, Estaràs. La Segarra). Agost de 2012. Membre de l’equip de restauració dirigit per IDEART SL. Tasques de consolidació estructural; consolidació i fixació de la policromia, reintegració volumètrica i retoc cromàtic.
* Restauració del retaule barroc de fusta policromada de l'església de Santa Maria de Taüll (Taüll, Vall de Boí. Alta Ribagorça). Agost a octubre de 2012. Membre de l’equip de restauració dirigit per IDEART SL. Tasques de desinfecció i desinsectació; consolidació i reintegració del suport; neteja de la policromia i retoc cromàtic.
* Restauració de les cantories de l'absis de Santa Maria del Mar (Barcelona. Barcelonès). Gener a abril de 2013. Membre de l’equip de restauració dirigit per IDEART SL. Tasques d'eliminació de morters alterats, remoció de morters afegits de pòrtland, neteja mecànica i química de les superfícies, consolidació del suport petri, neteja i consolidació de les restes de pintura mural i reintegració matèrica i cromàtica.
* Restauració de les pintures de l'absis de Santa Maria de Pinós (Pinós. Solsonès). Juliol de 2013. Coordinador de la intervenció de restauració per consolidar, fixar i estabilitzar les pintures barroques de la volta de la nau de l'església a la zona del presbiteri.
* Conservació directa i adequació del fons de la reserva del Museu Diocesà d'Urgell - pintura sobre taula dels segles XV a XVIII (La Seu d'Urgell. Alt Urgell). Agost a octubre de 2013. Membre de l'equip de la intervenció dirigida per l'empresa Retoc SL. Tasques de fixació, consolidació, desinsectació i neteja, tant de suport com de capes pictòriques de les pintures sobre taula del fons de la reserva del MDU. Adequació dels sistemes de presentació i emmagatzematge. 
* Arrencament de pintura mural barroca al tremp de gran format del Santuari del Merli (Alguaire. El Segrià). Desembre de 2013. Execució de la intervenció dirigida per l'empresa IDEART SL. Tasques de fixació i consolidació de la policromia, engasat, arrencament i processos complementaris, així com la supervisió del transport de les pintures fins al CRBMC.
* Restauració de l'Arc del Pont, monument del segle XVIII (Lleida. El Segrià). Febrer i març de 2014. Membre de l'equip de restauració dirigit per Albert Gaset. Tasques consistents en la retirada d'antics morters, neteja del suport petri i reintegració de les superfícies i rejuntats amb morters tradicionals de calç.
* Restauració de la pintura mural contemporània de J. Pizzaro (Lleida. El Segrià). Juliol de 2014. Responsable de la intervenció encarregada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) consistent en la reposició de fragments despresos, segellament de fissures i reintegració volumètrica i cromàtica de llacunes de la pintura mural.
* Restauració de l'Arc del Pont, portada medieval (Lleida. El Segrià). Setembre i octubre de 2014. Membre de l'equip de restauració dirigit per Albert Gaset. Tasques consistents en la retirada d'antics morters, neteja del suport petri i reintegració de les superfícies i rejuntats amb morters tradicionals de calç.
* Canvi de suport d'una pintura mural arrencada, obra de Xavier Nogués (CRBMC, Valldoreix). Octubre de 2014. Canvi de suport d'una pintura mural arrencada i traspassada a tela, muntada sobre un embarrotat amb reforços de tela i gessocal per un de nou en base a panell de niu d'abella d'alumini i resina epoxídica.
* Restauració de la Verge de Grenyana, obra de Jaume Gort (Lleida. El Segrià). Octubre i novembre de 2014. Restauració de la talla de fusta policromada consistent en la neteja de la capa pictòrica, el tractament preventiu contra insectes xilòfags i l'estucat i reintegració cromàtica de llacunes.
* Restauració del baldaquí de la capella de Sant Josep de la cripta de la Sagrada Família (Barcelona. Barcelonès). Febrer de 2015. Membre de l’equip de restauració dirigit per Silvia Marín Ortega. Tasques de neteja i decapat de la superfície metàl·lica, eliminació de la corrosió, estabilització del metall i daurat amb pa d’or fi.
* Suport a l’àrea de pintura mural i escultura en pedra del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (Valldoreix, Sant Cugat del Vallès. Vallès Occidental). Març a Novembre de 2015. Tasques de suport en la redacció d’informes, seguiment d’intervencions de restauració, revisió de projectes, realització d’actes de visita i altres activitats en el dia a dia de l’àrea de pintura mural i escultura en pedra del CRBMC.
* Restauració de la pintura mural contemporània de J. Pizzaro (Lleida. El Segrià). Agost de 2015. Responsable de la intervenció encarregada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) consistent en la consolidació d’esquerdes i cops ocorreguts de manera accidental durant unes obres a l’edifici, comptant amb reintegració matèrica i cromàtica de llacunes de la pintura mural.
* Restauració de quatre escultures integrants del Calvari de Girona obra del mestre Bartomeu (Valldoreix, Sant Cugat del Vallès. Vallès Occidental). Agost a desembre de 2015. Responsable de la intervenció encarregada pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) sobre quatre escultures del segle XIII de pedra calcària policromada i daurada. Tasques d’extracció d’antigues intervencions (perns metàl·lics, morters i capes d’envernissat contemporani), neteja superficial i amb profunditat, adhesió de fragments, consolidació d’esquerdes i fissures i reintegració de pèrdues.
* Restauració del finestral romànic del campanar de la catedral de Santa Maria de Solsona (Solsona. Solsonès). Octubre i Novembre de 2015. Direcció de la intervenció de conservació-restauració que ha consistit en l’extracció d’antigues intervencions, la neteja de la superfície ennegrida pel foc, la consolidació de la pedra (amb aplicació de nanopartícules, injecció i bisellat amb morters i adhesió de fragments) i la reintegració de pèrdues amb morters de calç.