Enllaços d'interès


Escoles superiors
Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya
Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid
Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia
Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias
Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón
Facultats de belles arts
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona
Altres centres de formació
Instituto Superior de Arte de Madrid
ECORE - Escola i taller de conservació i restauració d'obres d'art
Istituto per l'Arte ed il Restauro


Organismes i institucions de l'estat
Grupo Español de l'IIC (GEIIC)
Instituto del patrimonio cultural de España (IPCE - IPHE)
Departamento de restauración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)
Instituto andaluz del patrimonio histórico (IAPH)
Departamento de restauración del Museo de Bellas Artes de Bilbao
Institut valencià de conservació i restauració de béns culturals. IVC+R
Organismes i institucions d'altres estats
Gruppo Italiano International Institut for Conservation
Section française de l'Institut International de Conservation
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ICR)
Institut Royal du Patrimoine Artistique (IRPA)
The Getty Conservation Institute
American Institute for Conservation of Historic and artistic works (AIC)
Canadian Conservation Institute (CCI)
Institute of Conservation (ICON)
Instituto dos Museos e da Conservaçao

Organismes i institucions internacionals
International Institute of Conservation of historic and artistic works (IIC)
Asociación para la Conservación del Patrimonio Cultural de las Américas
http://www.imaginario.org.ar/apoyo/introesp.htm

Net-Heritage. European Network on research programme applied to the protection of tangible cultural heritage
International Council of Museums (ICOM)
International Council of Museums - Committee for Conservation (ICOM-CC)
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM)
International Council on Monuments and Sites
UNESCO
European Network for conservation-restoration education (ENCORE)


Associacions professionals de l'estat
Conservadors Restauradors Associats de Catalunya
http://www.cracpatrimoni.com

Associació de Restauradors i Conservadors de Catalunya
http://www.arcc.es
Asociación de conservadores-restauradores de bienes culturales de Galicia (ARCOBENS)
Asociación de conservadores-restauradores de bienes culturales del Principado de Asturias
Asociación de conservadores-restauradores de bienes culturales de Aragón (ACRA)
Asociación de conservadores-restauradores de Castilla y León (ACRCYL)

Associacions professionals d'altres estats
Associaçao Brasileira de conservadores-restauradores de Bens Culturais (ABRACOR)
Associaçao Profissional de conservadores-restauradores de Portugal
Associacions professionals internacionals
Confederación Europea de Organizaciones de Conservadores-Restauradores (ECCO)

Cap comentari: