Què fem?


Eix Restaura és el nom amb el que presento els meus serveis en l'àmbit de la conservació i la restauració del patrimoni, treballant tant per a institucions públiques com per al sector privat. Amb una àmplia formació i experiència professional en el sector es vol garantir el màxim respecte per a les obres d'art durant el delicat procés de la seva restauració. A més a més de les aptituds plàstiques i artístiques, es busca el rigor científic de l'anàlisi i la valoració de cada obra entesa com a unicum llegat del passat i que cal ser conservat per al futur.

- Elaboració de pressupostos per a la restauració d'obres d'art i altres béns patrimonials.

- Redacció i execució de projectes de conservació i restauració d'obres d'art i altres béns patrimonials, on s'analitzen els requeriments materials de l'objecte, les seves alteracions, la seva història i les condicions del seu entorn per establir les necessitats d'intervenció i assegurar-ne l'òptima conservació.

- Avaluació i anàlisi de l'estat de conservació i degradacions de les obres d'art i altres béns patrimonials, tant a nivell organolèptic com amb equips d'anàlisi complementaris si es requereix (anàlisi a la gota, presa de mostres, talls estratigràfics, observació al microscopi, anàlisi multiespectral, FTIR, etc.).

- Coordinació i execució d'estudis interdisciplinars per al coneixement material, tècnic i històric de les obres d'art.

- Elaboració de plans de conservació preventiva, sistemes expositius i d'emmagatzematge i control ambiental per a obres d'art o col·leccions.

- Elaboració de planimetries, informes gràfics, fotogrametries i ortofotos.


Cap comentari: